UNIJNE PROJEKTY DLA PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

1. Projekty dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli (zrealizowane):
www.efektywnaszkola.pl
www.wsparciedlaoswiaty.pl
www.wspomaganiepedagogiczne.pl
www.akademiawspomagania.pl
• Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych

2. Projekty dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli (w trakcie):
www.wspomaganieopole.pl
www.wspomaganiemalopolska.pl
www.wspomaganiedolnyslask.pl
www.wspomaganielubuskie.pl
www.wspomaganiewielkopolska.pl

3. Projekty dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz indywidualnych specjalistów i trenerów (współpracujących z ww. placówkami, bądź deklarujących taka współprace):
www.akademiawspomagania2.pl
www.akademiawspomagania3.pl