Projekty Edukacyjne > Projekty bieżące

Projekty bieżące

Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego.
Dla kadry zarządzającej szkół i przedszkoli.
www.wspomaganiemalopolska.pl

Całkowita wartość Projektu: 6 281 830,60 zł.
Kwota dofinansowania: 6 093 375,40 zł.


Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego.
Skierowany do kadry zarządzającej szkół/przedszkoli.
www.wspomaganielubuskie.pl

Całkowita wartość Projektu: 1 843 624,80 zł
Kwota dofinansowania: 1 788 315,80 zł


Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół.
Skierowany do kadry zarządzającej szkół i przedszkoli.
www.wspomaganiedolnyslask.pl

Całkowita wartość Projektu: 4 833 290,20 zł
Kwota dofinansowania: 4 688 290,20 zł


Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego.
Dla kadry zarządzającej szkół/ przedszkoli.
www.wspomaganieopole.pl

Całkowita wartość Projektu: 1 992 585,60 zł.
Kwota dofinansowania: 1 932 806,60 zł.


Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych
w województwie wielkopolskim.
www.wspomaganiewielkopolska.pl

Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania.
Skierowany do pracowników (PPP,PDN,BP) doradców metodycznych i indywidualnych specjalistów, i trenerów świadczących usługi dla oświaty,bądź deklarujący nawiązanie takiej współpracy.
www.akademiawspomagania2.pl

Całkowita wartość projektu: 3 009 445,49 zł
Kwota dofinansowania: 2 919 161,99 zł.


Akademia profesjonalnych kadr systemu wspomagania pracy szkół.
Skierowany do pracowników (PPP,PDN,BP) doradców metodycznych i indywidualnych specjalistów, i trenerów świadczących usługi dla oświaty, bądź deklarujący nawiązanie takiej współpracy.
www.akademiawspomagania3.pl