Projekty Edukacyjne > Projekty częściowo zrealizowane

Projekty częściowo zrealizowane

Program wsparcia placówek oświatowych z województwa podkarpackiego.
Skierowany do kadry zarządzającej szkół/ przedszkoli.

Wartość projektu: 4 306 764,95 PLN
Dofinansowanie z EFS: 3 629 741,50 PLN

www.wsparciedlaoswiaty.pl


Akademia wspomagania.
Skierowany do pracowników (PPP,PDN,BP) doradców metodycznych i indywidualnych specjalistów, i trenerów świadczących usługi dla oświaty, bądź deklarujący nawiązanie takiej współpracy.

Wartość projektu: 3 060 309,99 PLN
Dofinansowanie z EFS: 2 579 229,26 PLN

www.akademiawspomagania.pl


Efektywna Szkoła.
Dla kadry zarządzającej szkół/ przedszkoli.

Wartość projektu: 3696 604,13 PLN
Dofinansowanie z EFS:
3 211 853,57 PLN

www.efektywnaszkola.pl


Wspomaganie pedagogiczne.
Dla przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, współpracującego z kadra zarządzającą.

Wartość projektu: 2 251 369,72 PLN
Dofinansowanie z EFS: 1 897 454,40 PLN

www.wspomaganiepedagogiczne.pl


Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr
zarządzających placówek oświatowych w województwie POMORSKIM
POWR.02.10.00-00-3017/17

Wartość projektu: 3 936 785,80 PLN
Dofinansowanie z EFS:
3 317 923,07 PLN

www.frr.org.pl


Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr
zarządzających placówek oświatowych w województwie WARMIŃSKO-MAZURSKIM
POWR.02.10.00-00-3018/17

Wartość projektu: 2 584 679,05 PLN
Dofinansowanie z EFS: 2 178 367,50 PLN

www.frr.org.pl


Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do
Kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie ZACHODNIOPOMORSKIM
POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17

Wartość projektu: 2 884 630,10 PLN
Dofinansowanie z EFS: 2 431 166,25 PLN

www.frr.org.pl


Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do
Kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie KUJAWSKO-POMORSKIM
POWR.02.10.00-00-3021/17

Wartość projektu: 3 484 532,20 PLN
Dofinansowanie z EFS: 2 936 763,74 PLN

www.frr.org.pl