Projekty Edukacyjne > Projekty

Projekty

PROJEKTY BIEŻĄCE


Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego.
Dla kadry zarządzającej szkół i przedszkoli.
www.wspomaganiemalopolska.pl

Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego.
Skierowany do kadry zarządzającej szkół/przedszkoli.
www.wspomaganielubuskie.pl

Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół.
Skierowany do kadry zarządzającej szkół i przedszkoli.
www.wspomaganiedolnyslask.pl

Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego.
Dla kadry zarządzającej szkół/ przedszkoli.
www.wspomaganieopole.pl

Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych
w województwie wielkopolskim.
www.wspomaganiewielkopolska.pl

Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania.
Skierowany do pracowników (PPP,PDN,BP) doradców metodycznych i indywidualnych specjalistów, i trenerów świadczących usługi dla oświaty,bądź deklarujący nawiązanie takiej współpracy.
www.akademiawspomagania2.pl

Akademia profesjonalnych kadr systemu wspomagania pracy szkół.
Skierowany do pracowników (PPP,PDN,BP) doradców metodycznych i indywidualnych specjalistów, i trenerów świadczących usługi dla oświaty, bądź deklarujący nawiązanie takiej współpracy.
www.akademiawspomagania3.pl

PROJEKTY CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANE


Program wsparcia placówek oświatowych z województwa podkarpackiego.
Skierowany do kadry zarządzającej szkół/ przedszkoli.
www.wsparciedlaoswiaty.pl

Akademia wspomagania.
Skierowany do pracowników (PPP,PDN,BP) doradców metodycznych i indywidualnych specjalistów, i trenerów świadczących usługi dla oświaty, bądź deklarujący nawiązanie takiej współpracy.
www.akademiawspomagania.pl

Efektywna Szkoła.
Dla kadry zarządzającej szkół/ przedszkoli.
www.efektywnaszkola.pl

Wspomaganie pedagogiczne.
Dla przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, współpracującego z kadra zarządzającą.
www.wspomaganiepedagogiczne.pl